Stoppa kranen till Vattenfall AB. 2015-03-12

Hur länge skall de få hålla på egentligen?                                                               Hur låg moral har de?                                                                                                   Hur vedervärdigt egoistiska kan en liten grupp självupphöjda bolagsdirektörer tillåtas bli i sin profitkåthet innan någon berättar för dem att deras linje går stick i stäv mot allt sunt förnuft!?                     Hur många fler oskuldsfulla, outbyggda  Norrlandsälvar skall de få våldföra sig på innan de förstår att de har passerat all laglig och moralisk gräns?

Det lyckades precis att hejda dem 2009, efter att deras skrupelfria jurister lyckats hitta ett litet, litet stackars hål i lagen om slutgiltig exploatering av Vojmån, precis innan de hann sätta spaden i marken. Det finns fyra outbyggda älvar kvar; Kalixälv, Piteälv, Torneälv och Vindelälven. Fyra stolta och vidunderligt vackra älvar som strävsamt vindlat sig fram sen urminnes tider                                                                         Utan att förstöra.                                                                                                       Utan att förgöra.                                                                                                           Människor har lyssnat till deras brus, levt i harmoni med dem och respekterat dem för att de faktiskt fanns här långt innan människan.

Trots detta gör Vattenfall AB och deras hejdukar outtröttligt raid efter raid in i lobbyisternas domäner.                                                               Lobbandes, intrigerandes och förvillandes sina hukande åhörare i maktens korridorer i syfte att lura dem till samtycke om att få fylla även dessa sista fyra med illaluktande gubbagegga.                                     Som att det inte räcker med de andra arton de penetrerat till oigenkännlighet, tagit livet ifrån och förvandlat till brungrön sörja.

Låt oss nu ta reson och skyndsamt montera ner detta efterkrigstidens värsta exempel på misslyckat svenskt företagande. Låt oss aldrig glömma vad de gjort mot Norrlands miljö. Låt oss plocka av Vattenfall AB villfarelsen att älvarna är deras egendom och berätta för dem att du, jag, vi och alla som vill, har del i älvarna utan att för den skull på något sätt få våldföra oss på dem.

Låt oss för en enda gångs skull lära oss läxan om livet och dess beståndsdelar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Kypare, gambler och "skrönikör".