Nej och åter nej.

Optimistiska och positiva personer är ett himla ofog. Sådana som alltid svarar:-Jag kan och jag vill! till alla frågor som chefen ställer; individer som synonymiserar realism och optimism. Jag däremot svarar alltid nej, kan inte eller vill inte när frun, barnen, ovännerna (vänner har jag konstigt nog inga) eller arbetsgivarna frågar mig om något. Förvisso sätter jag mig sedan in i frågorna och återkommer kanske, ibland,,,,sällan, självmant. Hela detta effektiva synsätt har arbetats fram under ett långt arbetsamt liv inom tjänstesektorn där andras vilja alltid störde mitt lugn. Jodå, jag har uppburit en liten symbolisk ersättning, oftast svart, för detta slaveri, men nu gör jag så lite så möjligt för andra och så mycket som möjligt för mig själv. Ordet nej och användandet av detta till fulländning är en ynnest jag borde lärt tidigare och hade det varit så himla kul och nyttigt att arbeta hade godsägaren själv hämtat sin ved.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Kypare, gambler och "skrönikör".