Lund i förändring. 2015-02-10

012

Bild: LST. Lunds f.n. bästa naturupplevelse är beklagansvärt nog grönsaksavdelningen på COOP.

LST kan som första tidning i Lund informera om att ett beslut tagits i kommunfullmäktige att riva bankfastigheten mitt emot domkyrkan och därmed ge plats för ett nytt mindre grönområde till det allmännas fromma. Bankledningen har ett förslag om tomttilldelning bredvid sopstationen på Gastelyckan att beakta. Beslutet var enhälligt och motiveringen för expropriationen är: ”En institution som inte längre tjänar folkets syften må icke under rådande omständigheter exploatera platser som bättre kunna nyttjas av samhällsmedborgarna”.  Fullmäktige beslutade också att bifalla LST`s förslag om att bygga en segelbar kanal från Billebjer via Dalbyvägen in genom stan, förbi Mårtenstorget, längs med St.Södergatan och ner till ån vid St.Lars, för att på så sätt berika möjligheterna till rekreation för Lunds invånare. Staden som lider svår brist på naturliga sevärdheter såsom vattenfall, sjöar, skogar och berg ges därmed ett välkommet tillskott till den hittills ack så arma turistnäringen. 

011

Bild: LST. Ett monument för folkligt förakt går äntligen i graven.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Kypare, gambler och "skrönikör".