Min gamle schackkompis, lektorn och författaren  Göran Adamson formulerar det rätt elegant:

”Den multikulturella vänstern har brutit med klassiska vänsterideal som vetenskapsekularism, anspråk på sanning och fri debatt. Den förkastar högerns nationalism men odlar en etnomystik som är minst lika konservativ. Kulturell självbelåtenhet hånas och hyllas på samma gång. Var finns principen? [—] När så kraften gick ur kommunism och vetenskaplig klassanalys, slog den romantiska multikulturalismen igenom med full kraft. Rätt till likhet ersattes av rätt till olikhet, och klass ersattes av kultur. Den radikala tanken att lyfta människor ur fattigdom och förtryck hade blivit kränkande och politiskt inkorrekt. [—] Det går en avgrund mellan klassisk vänster och en multikulturell, konservativ pseudovänster. Men denna avgrund vill inte många prata om.

Dagens vänsteranhängare har helt tappat styrseln tycker både Göran och jag!