Här följer mer från den oerhörde Michael van Gerwen. Notera publiktrycket och den boxningslika introduktionen. Dart är väldigt stort i vissa delar av världen men här hemma har folk inte en aning och det är just därför jag lägger upp dessa klipp; i utbildningssyfte.

Dart är ett koncentrationsspel men ändå är det ett jäkla tryck på läktarna. Här har tennisen mycket att lära och jag har aldrig förstått varför det krävs absolut tystnad under matcherna. Dart är roligare att kolla på och man kan till och med ta sig en bira utan att skämmas. Reglerna är lätta och behöver ingen djupare analys. Se och njut av Michael van Gerwen, världens högst rankade. Leva på att kasta några pilar går väl inte tänker ni;,,,,,,,eh,,,,,,,,jodå grabben lär snitta femtio miljoner kronor om året i prispengar, appearancemoney och reklamstålar. *Suckar,,,,,,jag satsade på schack i stället……..bittert.

Mitt cyklotymiska (eller dystymiska,,,diagnosen skiftar beroende på vem man frågar)* sinnelag tillåter inte de svängningar en jul innebär, därför går jag från och med nu i ide och tittar i bästa/sämsta fall ut i mitten av januari / Per.

*Cyklotymi: Under minst två års tid (ett år hos barn och ungdomar) flera episoder med såväl humörhöjningar som humörsänkningar utan att kriterier för mani eller depression är uppnådda. Under denna tid ej besvärsfri. En del av dessa individer kommer att utveckla bipolär sjukdom av typ I eller II. Symtomen skall orsaka lidande för individen och/eller påtagligt sänkt funktion i familj, arbete, skola etc i ett symtomkomplex i form av Cyklotymt temperament: Symtomen utvecklas i tonåren eller tidig vuxen ålder. Humörsvängningarna är relativt stationära över tiden så att de ter sig som personlighetsdrag. Perioderna är korta; oftast några dagar långa. Perioderna uppträder oregelbundet med endast få dagar av normalt stämningsläge. Skiftningarna i energinivån är påtagliga. Perioder av pratsamhet växlar med perioder av tystlåtenhet. De depressiva episoderna uppfyller ej kriterierna för Depression. Automatiska perioder är vanliga (= man vaknar på gott eller dåligt humör). Perioder av självsäkerhet/bekymmerslöshet växlar med perioder av sviktande självförtroende/grubbleri. Perioder av skärpt kreativt tänkande växlar med perioder av apati/förvirring. Perioder av minskat sömnbehov växlar med perioder av ökad sömn. Arbetsintensiteten är påfallande ojämn. Individen byter ofta arbete, studieinriktning, intressen och framtidsplaner. Perioder av distanslöst kontaktsökande växlar med perioder av introvert självförsjunkenhet. En del personer med cyklotymt temperament präglas av uttalad irritabilitet. Humörsväng ningar och intensiv känslomässighet ger ibland svårigheter att ha trevligt. Tendens att fokusera på det som är negativt. Perioder av välmående växlar med perioder av kroppsligt obehag.