Flexibel intelligens.

Teorin att en individs intelligens inte är konstant förespråkas av mig. Om ämnet kan läsas lite varstans och goda argument finns för att en individ förstår mer vid vissa tillfällen än hon gör vid andra (alla andra parametrar, såsom ex. trötthet, lika). Denna teori ger också vid handen att en människa kan vara fullständigt korkad i nästan hela sitt liv, för att plötsligt en morgon vakna upp med en Lidnersk knäpp och hitta den ultimata lösningen!

Det är detta jag hoppas på i mina hittills fruktlösa försök att förstå hur man ska lägga till kommentarsmöjligheter på LST.

Defensiv pessimism

”Försök inte muntra upp en pessimist

Optimister lyckas bäst! Fel. Sanna pessimister, som ser en katastrof runt varje hörn, gör ofta ännu bättre ifrån sig. Om de kan omvandla sin oro till handling. Det menar psykologen Julie K Norem i en bok, som ger stöd åt människor som mår illa av ”tänk positivt”-prat.

Sluta gnälla och tänk positivt! Optimism är nyckeln till framgång! De senaste decennierna har den positiva psykologin rusat emot oss som en ångvält. Via tidningar, tidskrifter, böcker och Internet har dess budskap effektivt pumpats ut.

För alla oss I-or-typer som tröttnat på optimistkonsulternas tjat om att vi måste se tillvaron från den ljusa sidan, har det dock dykt upp en oppositionslysten bok som piggar upp i höstmörkret.

”I Positiv Pessimism” gör den amerikanska psykologiprofessorn Julie K Norem något så ovanligt som att lyfta fram det positiva med att tänka negativt. Ja, faktiskt. Enligt henne är så kallad defensiv pessimism – föreställningen att alla ens prestationer kommer att sluta i katastrof – en effektiv strategi som kan hjälpa oroliga människor att nå framgång.- Inom populärpsykologin hävdas det ofta att positivt tänkande fungerar för alla människor, men det stämmer inte. För defensiva pessimister kan det få motsatt verkan. Vi har gjort tester som visar att personer med den här läggningen presterar sämre om de tvingas tänka positivt, medan de klarar sig minst lika bra som optimisterna om de får vara ifred med sin pessimism, förklarar hon i en intervju över Internet från Wellesley College i USA.

– När jag började forska kring defensiv pessimism märkte jag dock att vissa blev väldigt provocerade av att jag lyfte fram fördelar med negativt tänkande. Delvis tror jag att det beror på att pessimism historiskt har ansetts vara en synd eftersom det tyder på bristande gudstro. En annan förklaring är förstås att det känns bra att vara optimistisk. Om jag lyfter fram fördelarna med defensiv pessimism, så oroar sig människor för att de ska tvingas in ett negativt tänkande som på sikt får dem att må dåligt.

Men efter 18 års forskning har Julie K Norem en förvånansvärt optimistisk historia att berätta om defensiv pessimism. Det är inget hemskt sinnestillstånd som måste bekämpas till varje pris. För många blir det istället en effektiv metod att hantera livets utmaningar.

– Det finns olika sorters pessimism. ”Vanliga” pessimister har ofta en negativ syn på hela sin livssituation. De ältar misslyckanden i det förflutna och undviker i möjligaste mån ångestskapande situationer.

– Defensiva pessimister däremot har ofta bara låga förväntningar på vissa prestationsinriktade situationer. Vanligtvis handlar det om prestationer i skolan eller på arbetet. De undviker inte heller ångestframkallande situationer, utan använder de negativa tankarna för att omvandla oron till handling, säger Julie K Norem.

-Visst. Defensiva pessimister kan försöka minska sin oro på olika sätt. Det finns kognitiva beteendeterapier som hjälper och på kort sikt kan ångestfyllda personer även bli hjälpta av medicin, säger Julie K Norem.

– Samtidigt tror jag inte att vi kan eller bör göra oss av med alla negativa känslor. Även de fyller viktiga funktioner i våra liv. Så länge de mentala förberedelserna inte tär för mycket på individens eller omgivningens krafter, behöver inte defensiva pessimister känna att det är något fel på dem och de behöver inte bli botade. Det här är en självterapi som hjälper dem att hantera obehagliga situationer i livet och nå framgång.”

Ovanstående är saxat från en artikel i SvD november 2002.

0%

Behöver jag konstatera att en ränta på noll procent är exakt i linje med pessimismen. Noll procents framtidstro och noll procents förtroende för kapitalism. Regressionen närmar sig, bromspedalen är bottnad och nedåtspiralen spinner sin metallklinga runt halsen på folket runt Östermalm. Kollapsen är nära och revolutionen lurar bak hörnet,,,,,barkbröd på julbordet!

”Gud är död”

Överskriften är kanske litteraturens mest kända citat och Nietzsche är fadern. Citatet är icke desto mindre tveksamt eftersom Gud(ar) aldrig existerat. Gudatro är en funktion av intelligens där stor gudstro är förenad med låg intelligens och vice versa. Behöver jag tillägga att en riktig pessimist som jag alltid måste vara ateist. Botemedlet mot religion heter naturligtvis utbildning och vill idioterna ha något att tro på så kan man ju ge dem något sekulärt,,,typ,,,,,Malmö FF, eller vafan som helst.

Schopenhauer 1788-1860

-Var vill ni bli begravd herr Schopenhauer? -”Det är mig likgiltigt, de skola hitta mig”.

”Människan drivs inte av rationellt begrundande utan av drift. Något mål och inre värde existerar inte, enbart skiftande behov och strävan. Vår strävan föds ur brist och lidande, därför blir också målet falskt och illusoriskt”. Med denna uppfattning sällar sig Schopenhauer till pessimismen. Brott, ondska och nöd bestämmer historiens gång. Staten är något nödvändigt ont som inte vilar på förnuft. Människan är i första hand vilja och någon form av idealstat som Platon och senare Hegel framhärdade finnes icke.

Människan använder konsten och då främst musiken (dagens människor använder säkert fler och värre saker. Reds anm.) som ett avbrott för strävan och lidande och nu kanske ni läsare förstår varför jag emellanåt lägger in de mest fantastiska musikvideor här.

Jämlikhet

Inte förrän männen könsstympas, förvägras utbildning och ges lika låga löner som kvinnorna kan vi tala om jämlikhet. Steget är långt och endast med gemensamma krafter kan det klaras.

Villgärna.

Mannens tänkande sker med hjälp av tre hjärnor. Hans storhjärna som sitter högst upp på kroppen, hans lillhjärna som sitter strax under samt hans villgärna som sitter cirka en meter nedanför hans lillhjärna ungefär där låren möts. Mannens stor-och lillhjärna spelar underordnad roll för hans tänkande. Detta ser man tydligast mellan 13 och 55-års ålder. då mannens villgärna bestämmer riktningen i allt han gör. För det mesta snett uppåt. Vid 55 drar sig villgärnan tillbaka för att lämna plats för de andra, då mestadels rätt avdankade hjärnorna, vilket resulterar i att alla gamla män blir desillusionerade, sura och trötta. Mannens villgärna är mycket mer komplex än hans stor-och lillhjärna och därför föremål för intensiv forskning. Einsteins villgärna var en av de mest välutrustade och finns att beskåda i formalinlösning på ett museum i Wien. Kvinnan äger dessvärre endast en stor och en liten hjärna och ingen man förstår därför hur de tänker. Vissa forskare anser att de som ersättning för mannens villgärna har små körtlar som heter; fårinte, villinte, börinte, rödvecka samt huvudvärk, men forskningen svävar fortfarande i ovisshet. Detta syndrom kallas Oidipussykomplexet. Frånskilda Asta nere på Tullgatan sket fullständigt i all forskning och skaffade sig en alldeles egen villgärna i hudfärgad PVC.

Pessimistens moder.

Min mor älskade Mahalia Jackson. Min mor lärde mig allt om pessimismen. Den hårda vägen fick jag i sann Luthersk anda lära konsten att ligga lägre än Britanniens lägsta lågtryck. Nu ligger hon sedan ett antal år lägre än någonsin, sju alnar under jord och ändå gissar jag att hon ändå inte riktigt är nöjd utan skulle vilja ytterligare längre ner, till Helvetet, där hon enligt egen utsago skapades och där hon så gärna ville fortsätta efter hädan. Själv är jag inte speciellt imponerad av Helvetet. Jag blir helt enkelt bländad av dess ljus. 

Kypare, gambler och "skrönikör".